LØSNING TIL UNDERENTREPRENØRER

Underentreprenører har næsten altid flere igangværende byggeopgaver på samme tid. Ved at digitalisere projektstyring og -dokumentation sikres det, at de nødvendige oplysninger er til rådige i realtid for det projekt, der arbejdes på netop nu. Alt sammen noget, der kan gøres, uden at medbringe hundredvis af mapper.

SAML VIRKSOMHEDEN

duunari_congrid_500x500_image

Medarbejderen

”Som ansat hos en underentreprenør kan de arbejdsopgaver, som hovedentreprenøren har pålagt en, hurtigt noteres som udførte, samtidigt med at der opnås klar dokumentation for arbejdsfasens kvalitetskontroller, og de fejl og mangler, som er indgivet vedrørende en byggeopgave, og som man er blevet anvist. Ved hjælp af opgavelisten effektiviseres planlægningen og udførslen af arbejdet ganske betydeligt”.

tyonjohtaja_congrid_500x500

Arbejdsformand

”Som sjakformand for en underentreprenør er det nemt at kortlægge både, hvordan arbejdet skrider frem for sjakket, og hvad de kommende arbejdsopgaver er. Der er adgang til en oversigt i realtid over den samlede arbejdsmængde, som udføres af sjakket. Det gør, at der kan handles i god tid for at forebygge evt. forsinkelser undervejs”.

auboss_congrid_500x500_image

Virksomhedsledelsen

”Som chef for en underentreprenør er der overblik over alle de projekter, virksomheden er i færd med at gennemføre, og de indsamlede data kan udnyttes i forbindelse med fremtidige byggeopgaver og til at vurdere arbejdskvaliteten set ud fra en helhedsbedømmelse. De indsamlede data kan desuden udnyttes som et ledelsesredskab, når der skal findes optimale fremgangsmåder i stedet for metoder, der ikke virker efter hensigten.”