PROJEKTER

Hold styr på oplysningerne til hvert projekt og hold overblik over byggeriets status. Ved hjælp af analyser kan der nemt skaffes overblik over, hvordan byggeriet udvikler sig kvalitets- og sikkerhedsmæssigt.

ARKIVERING

Alle besigtigelser og opmålinger udført ved hjælp af vores mobile applikation gemmes automatisk i Live-tjeneste. Dokumenterne findes altid i en bestemt orden og er lette at finde.

RAPPORTERING

Send måle- og besigtigelsesrapporter direkte til projektparterne uden ekstra arbejde. Se hvordan reparationsarbejderne skrider frem i realtid.

INFORMATIONSSØGNING

Alle fotografier og rapporter, som hører til et projekt, er nemme at finde i alle projektfaser. Oplysningerne gemmes det rigtige sted og i den rigtige orden.

En kvalitetssikringsmatrice skræddersyet til projektet

til at gøre styringen af projektkvaliteten nemmere under hele byggeriet

Med kvalitetssikring sikres det, at hver enkelt projektfase gennemføres korrekt i overensstemmelse med procedurer og forskrifter. Ved behov kan kvalitetssikringen skræddersys særskilt til hver enkelt projektfase. Når hver enkelt fase er indledt, kan det øjeblikkeligt ses, hvordan besigtigelserne skrider frem. Alle rapporter gemmes automatisk det rigtige sted og i den rigtige orden og er lette at finde.

Rapportering med omfattende bilagsmateriale

Ensartet opsætning og let læseligt indhold

Rapporteringen bliver mere klar og tydelig, når dokumentopsætning og -indhold er ensartet internt i virksomheden. Congrid tager højde for ensartede rapporter med omfattende ekstra oplysninger uden ekstra besvær. En grundplansmarkering eller et fotografisk bilag til rapporten giver reparatøren ekstra hjælp og letter vedligeholdelsesarbejdet. Lokationsdata og andre tillægsoplysninger i fotografier tilfører merværdi, og det gør nemmere at finde oplysningen bagefter.

Analyser til byggepladsen og virksomhedsledelsen

Dataanalyser sikrer udvikling af forskellige delområder

Ved hjælp af de oplysninger, der indsamles under et projektforløb, kan produktudviklingen analyseres, ineffektive arbejdsfaser opdages, så der kan gribes ind. Via oplysninger indsamlet under besigtigelse og målinger er det muligt at analysere kvalitetsudviklingen og arbejdssikkerheden og opdage evt. områder, som kræver forbedringer. Digital dokumentation giver mulighed for at udarbejde analyser, som på sin side muliggør en hurtig udvikling og effektivisering af virksomhedens driftsmetoder.