LØSNING TIL HOVEDENTREPRENØRER

Det hører til hovedentreprenørens opgaver, at udarbejde de dokumenter, som kræves af såvel myndigheder som bygherrer vedrørende kvalitetskontrol og andre opgaver på byggepladsen. Ud over de lovbestemte dokumenter følger ansvarsbevidste virksomheder deres egne driftssystemer, hvis dokumentation nu nemt kan digitaliseres.

SAML VIRKSOMHEDEN

tyonjohtaja_congrid_500x500

Byggeledere

”Som byggeleder udfærdiger man dokumentationen på byggepladsen og sender oplysningerne videre til de involverede parter. De udfærdigede dokumenter gemmes automatisk i skytjenesten, hvorfra de når som helst kan undersøges på ny. Samtidigt er der adgang til allerede udførte besigtigelser og grundplaner, uden at det er nødvendigt at løbe frem og tilbage mellem kontoret og byggepladsen. Eftersom alt hele tiden følger med en, kan besigtigelserne når som helst markeres som udførte, eller der kan indledes nye besigtigelser samtidig med, at den daglige ledelse udføres”.

tyomaainssi_congrid_500x500_image

Produktions- og byggepladsingeniører

”Som produktions- eller byggepladsingeniør finder man alle byggepladsens arbejdssikkerhedskontroller og kvalitetsdokumenter på ét og samme sted. Derved kan de enkelt og ubesværet distribueres videre, føjes tilføjelse til rapporter samt præsenteres på byggepladsmøderne. Under de interne revisioner er det muligt at præsentere størstedelen af byggepladsens dokumentation fra samme sted”.

tyonjohtaja2_congrid_500x500

Bygningskonduktører og arbejdsformænd

”Som bygningskonduktør ser man den aktuelle situation med både byggepladsens igangværende besigtigelser og arbejde, som ikke er udført endnu. Listerne er et godt hjælpemiddel f.eks., når der skal sendes reklamationer ud, samtidigt med at man kan være sikker på, at der er dokumentation på byggeopgaven.

Når kvalitetsdokumentationen er ajourført, ser man som leder af flere bygge- og anlægsopgaver hurtigt, hvad der foregår på byggepladserne og kender hele tiden til den målte sikkerhedssituation på byggepladserne.”

tyopaallikko_congrid_500x500_image

Virksomhedsledelsen

”Virksomhedens ledelse ser hele virksomhedens eller enhedens overordnede situation både fra et arbejdssikkerheds-, besigtigelses- og dokumentationssynspunkt. Via indsamling af data er det nemmere at sætte fingeren på de svage sider såvel som de stærke sider med hensyn til kvalitets- og arbejdssikkerhedsspørgsmål. Desuden slides de elektroniske dokumenter ikke, så man kan altid åbne gamle IT-dokumenter til verifikationsformål.”