Mobilapplikationer:

NOTATER

Et registreringsværktøj til notering af fejl og mangler under projektforløbet. Angiv notater i grundplanerne og send dem videre til en reparatør. Et redskab til fejlfri overdragelser.

SIKKERHEDSMÅLINGER

Foretag den lovpligtige ugentlige kontrol af arbejdssikkerheden endnu mere effektivt, og send oplysningerne om fejl og mangler til entreprenørens orientering, inden den endelige rapport afsendes.

KVALITET

Kontroller i realtid, hvordan hver enkelt arbejdsfase skrider frem, og gør optegnelser om fejl og mangler, før der opstår nogen alvorlig skade. Dokumentation med fotobilag, der støtter de årlige besigtigelser.

PÅ STEDET

Samtlige planer og dokumenter er altid med. Det er slut med ekstra ture, hvor der skal hentes oplysninger mellem kontoret og byggepladsen.

Fejl og mangler

Markedets mest effektive redskab til optegnelse af notater på byggepladsen.

Kortlæg byggefejl og -mangler under hele projektforløbet. Markér notater på grundplanerne med fotografier og kontrollér, at alle fejl og mangler rettes til tiden. Et notat kan præciseres alt efter placering, entreprenør og dato. Programmet viser i realtid det antal notater, der ikke er kvitteret for. Et redskab til fejlfri overdragelser og kvalitetskontrol af byggeprojekter.

.

Sikkerhedsmålinger

Bring produktionssikkerheden op på et helt nyt niveau med mere detaljerede rapporter og advarselsbeskeder.

Fastlæg det projektmæssige sikkerhedsniveau digitalt og registrer fejl og mangler endnu mere præcist ved hjælp af detaljerede beskrivelser. Programmet gemmer alle beskrivelser og foreslår dem til brugeren, når anmærkninger registreres. Tag billeder af iagttagelserne, markér placeringen på grundplanerne og overvåg, at alle sikkerhedsmæssige fejl og mangler rettes i tide. Sikkerhedsindikatoren medvirker til at opnå målsætningen om nul arbejdsulykker.

Kvalitetskontroller

De forskellige arbejdsfaser skal overvåges under hele produktionsforløbet. Skræddersy kvalitetskontrollen på projekterne ud fra den aktuelle fase og reducer omkostningerne til reparationer.

Kvalitetskontrolrapporter for hver enkelt fase i projektet. Al ekstra dokumentation, der behøves ved besigtigelserne, medbringes altid. Besigtigelserne gemmes automatisk under den tilhørende arbejdsfase som færdige dokumenter. Ret de korrigerende foranstaltninger til den rette ansvarlige under besigtigelserne, og overvåg korrigering af afvigelserne i realtid. Fotografiske bilag og grundplansmarkeringer føjer merværdi til dokumenternes slutresultat.

Dokumenter er altid med og lige ved hånden

Det ville være umuligt at medbringe de trykte dokumenter på runderinger på byggepladserne.

Bladr i og studér planerne. Find den ønskede grundplan i en håndevending ved hjælp af mappestrukturen. Det er slut med ekstra ture mellem byggepladsen og byggepladskontoret for at hente oplysninger. Vi understøtter også flersidede dokumenter, som kan behandles som bl.a. Excel-, Word- eller PDF-filer.