LØSNING CONSTRUCTION PROFESSIONELLE

Øg produktiviteten og gør det daglige byggeri lettere. Det er vores opgave at forbedre produktiviteten på byggepladsen ved hjælp af moderne teknologi. Bring virksomhedens dokumentationsstyring op på et helt nyt niveau. Den tid, der hidtil har været anvendt på diverse udskrifter, udfyldelse og indskanning af formularer og lagring af dem i forskellige systemer, kan med fordel bruges til ledelsesmæssige opgaver.

LØSNING TIL BYGGERIET I HVERDAGEN

CONGRIDS PROGRAMPAKKE

Produktionsstyring ses ofte som en tung proces, der kun er til gavn for større virksomheder.

Vi tilbyder en særdeles letanvendeligt skytjenesteprogram, der er skræddersyet til virksomhedens kvalitets- og sikkerhedsstyring. Virksomhedens størrelse spiller ingen rolle, eftersom programpakken tilpasses individuelt til den enkelte virksomhed.

Vi udvikler programpakken med kundernes behov for øje, så det bedst mulige resultat garanteres. Det er vores egne medarbejdere inden for bygge- og IT-branchen, som står for opgaven. Vores tjenester bringer bygge- og anlægsindustrien op på et helt nyt niveau.

screenshot-2016-10-07-08-51-28

BYGGERIET I HVERDAGEN GØRES LETTERE

Arbejdsformændene burde kun forvalte arbejdet på byggepladsen, men den kontormæssige arbejdsbyrde bliver større og større.

Dokumentation og besigtigelser spiller en vigtig rolle for virksomhedens succes med hensyn til kvalitet og sikkerhed. Samtidigt med at der udvikles stadigt mere økonomiske og tidsbesparende løsninger rent byggeteknologisk, vokser omfanget af den krævede dokumentation hele tiden. Noget der er påvirket af til dels af ledelsens vilje til at forbedre, lede og overvåge kvaliteten på det slutprodukt, som afleveres til kunden, og til dels af de krav, der stilles fra myndighederne og andre instanser. Vi tilbyder hurtige letanvendelige mobile redskaber, der er skræddersyet til en intensiveret overvågning af byggeriet.

DOKUMENTATION PÅ PAPIR

Læs mere

Dokumentation på papir er noget vi alle kender, men det er langt fra effektivt. Først skrives dokumentet ud. Derefter skal der foretages målinger og besigtigelser. Når så de er noteret ned, skal oplysningerne til dokumentet renskrives på byggepladsens kontor, hvorefter dokumenterne skannes og gemmes i virksomhedens interne datasystemer. Og så skal man huske, at hvert eneste fotobilag og de forskellige anmærkninger til grundplanen skal vedhæftes manuelt; noget der er arbejdskrævende. Dokumenter på papir giver heller ikke nogen automatisk påmindelse om, at der kan være rettelser, som skal foretages på et senere tidspunkt, idet man jo er helt afhængig af sin egen hukommelse til det.

MOBILDOKUMENTATION

Læs mere

Mobildokumentation giver et ny redskab til at styre arbejdet på byggepladsen. De nødvendige filer og dokumentskabeloner følger altid med og er til rådighed overalt. Besigtigelsen kan udføres i en håndevending på byggepladsen. Applikationen laver et udkast, gemmer og distribuerer rapporten for dig. Rettelser af fejl og mangler kan overvåges i realtid.

HVORFOR NETOP MOBILDOKUMENTATION

Der er intet system, der erstatter den daglige ledelse, som udføres af mennesker; men godt lederskab er en absolut forudsætning for, at arbejdet udføres til tiden og er kvalitetsmæssigt i orden:

SPAR TID

Var det mon på tide at effektivisere besigtigelser og målinger? Beregninger viser, at mobile redskaber øger effektiviteten på byggedokumentation med 1/3 af den før anvendte tid, sammenlignet med dokumentationsoptegnelser i papirform.

GØR KVALITETEN BEDRE

Vi vil løfte kvalitetsstyringen op på et højere niveau ved at fremhæve de problematiske områder i realtid. Det er langt dyrere at konstatere fejl og mangler i projektets slutfase. Dokumentation er ligeledes vigtigt for hele projektets levetid.

ØG SIKKERHEDEN

Alle skal have mulighed for at arbejde under betryggende forhold. Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø. Via mere effektiv projektstyring får alle ansatte bedre mulighed for at arbejde under sikre forhold.

SAML VIRKSOMHEDEN

Applikationen sammensætter hver enkelt projektdokumentation i et ensartet layout. Derved bliver det nemmere for en udenforstående at læse dokumentationen og få øje på evt. fejl, når dokumentationen er omfattende og med bilag.

GRATIS I 30 DAGE

Appen stilles til rådigheden inden for ét døgn efter bestillingen.

Bestil en prØveperiode